>
.:

انواع مقالات (شفاهی، مجازی و پوستر)

در دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، مقالات به دو شکل الف- ارائه (شامل شفاهی و مجازی) و ب- پوستر ارائه خواهد شد. بر این اساس در ادامه مطلب توضیحاتی در رابطه با تفاوت این سه روش ارائه و نحوه تنظیم فایل نهایی مقالات در کنفرانس ارائه شده است ...


ادامه مطلب1396/03/31

اهداف کلیدی مدیریت دانش

_ تسهیل در انتقال دانش از افرادی که سازمان را ترک می‌کنند به افرادی که جایگزین آنها می‌شوند.
– جلوگیری از دست رفتن حافظه‌ی سازمانی به دلایلی چون بازنشستگی یا از دست دادن کارمندان.
– شناسایی حوزه‌ها و منابع حیاتی دانش به گونه‌ای که سازمان در مورد آنچه می‌داند از کیفیت و چرایی آن آگاهی حاصل نماید.ادامه مطلب1396/03/18

مزایا و منافع مدیریت دانش در محیط کار

مزایا و منافع مدیریت دانش در محیط کار

مدیریت دانش یکی از جنبه های مدیریت منابع انسانی است که با شفاف سازی و شناساندن سطح فعلی سرمایه های فکری در سازمان، اطلاعات ارزشمندی را به تیم مدیریت جهت تصمیم گیری و انتخاب استراتژی ارائه می دهد. در این مطلب، به شرح ۱۰ منفعت اصلی مدیریت دانش در محیط کار پرداخته ایم.


ادامه مطلب1396/03/13

تاریخچه مدیریت دانش

تعداد زیادی از تئوریسین های مدیریت دانش تکامل بحث مدیریت را به عهده داشتند و توزیع نموده اند که در میان آنان برجستگانی همچون پیتر درلکه، پاول استرلوس و پیتر سنگه از آمریکا را می ¬توان نام برد. درلکه و استر لوس من بیشتر در زمینه اهمیت ارتقا اطلاعات و دانش ساده به عنوان منابع سازمانی، و آقای سنگه با تمرکز بر روی سازمان های یادگیرنده ابعاد فرهنگی مدیریت دانش را بوجود آورده اند.


ادامه مطلب1396/03/13

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر